រូបតំណាង គឹម ច័ន្ទឌី
ឈ្មោះ

: គឹម ច័ន្ទឌី

ជំនាញឯកទេស

: អ្នកស្រាវជ្រាវពីការកែច្នៃកៅស៊ូសន្លឹកវីស្កូស៊ីធី

តួនាទីការងារ

: ប្រធានមន្ទីពិសោធន៍ជាតិយថាប្រភេទ

លេខទំនាក់ទំនង

: 011971022

អ៊ីម៉ែល

បទពិសោធន៏ការងារ:

 • ​២០១៨-បច្ចុប្បន្ន ប្រធានមន្ទីពិសោធន៍ជាតិយថាប្រភេទ នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុ​ជា អនុប្រធានមន្ទីពិសោធន៍ជាតិយថាប្រភេទ នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុ​ជា

ប្រវត្តការសិក្សា:

 • ២០០៩ បណ្ឌិត​ ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាកៅស៊ូធម្មជាតិ នៃសកលវិទ្យាល័យ Montpelier SupAgro​ ប្រទេសបារាំ​ង
 • ២០០៣ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់វិទ្យាសាស្រ្តវត្ថុធាតុ នៃសកលវិទ្យាល័យ Montpellier2
 • ២០០១ បរិញ្ញាបត្រ វិស្វករ ជំនាញគីមី និងអាហារ នៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា

សិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើ:

 • ការពិសោធន៍ពីការកែច្នៃកៅស៊ូសន្លឹកវីស្កូស៊ីធីថេរ នៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា
 • ការប្រៀបធៀបក្លូនកៅស៊ូទ្រង់ទ្រាយធំ នៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា
 • ការស្រាវជ្រាវលើផ្នែកការកែច្នៃកៅស៊ូ​ និងគុណភាពកៅស៊ូ នៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា

សហការអន្តរជាតិ:

 • ជំនួយបច្ចេកទេសពីសំណាក់អង្គការ(UNIDO)
 • វេទិកាដៃគូរស្រាវជ្រាវកៅស៊ូ(HRPP)
 • ទីភ្នាក់ងារបារាំងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ(AFD)
 • វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា(ITC)
 • ធ្វើតេស្តប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសម៉ាឡេស៊ី (Tests Round Robin crosscheck )

 ភាពជោគជ័យ:

 • ២០១៦: ការពិសោធន៍ពីការកែច្នៃកៅស៊ូសន្លឹកវីស្កូស៊ីធីថេរ នៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា
 • ២០០៩ : ការប្រៀបធៀបក្លូនកៅស៊ូទ្រង់ទ្រាយធំ នៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា

មេដាយ

 • ២០០៧ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយសមេដាយការងារថ្នាក់ សំរិទ្

 ការបោះពុម្ពផ្សាយអត្ថបទ៖

 • 2010 Better Characterization of Raw Natural Rubber by Decreasing the Rotor Speed of Mooney Viscometer: Role of Macromolecular Structure: Polymer Engineering and Science 50(2):​​ 240 – 248
 • 2010 Determination of the refractive index increment of natural and synthetic poly(cis-1,4-isoprene) solutions and its effect on structural parameters: Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies 33(1):37-45 
 • 2009 Study of Chain Branching in Natural Rubber Using Size-exclusion Chromatography Coupled with a Multi-angle Light Scattering Detector (SEC-MALS): European Polymer Journal 45(8):2249-2259 
 • 2009 Characterization of natural rubber using size-exclusion chromatography with online multi-angle light scattering Study of the phenomenon behind the abnormal elution profile: Journal of Chromatography A 1213(2):181-8
 • 2006 Hydroxylamine sulphate retards the vulcanization of natural rubber but not of synthetic polyisoprene: Conference paper