រូបតំណាង សារុន ឌុចឌី
ឈ្មោះ

: សារុន ឌុចឌី

ជំនាញឯកទេស

: វិទ្យាសាស្រ្តដំណាំកៅស៊ូ

តួនាទីការងារ

: មន្រ្តី នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា

លេខទំនាក់ទំនង

: 086 814 868

អ៊ីម៉ែល

បទពិសោធន៍ការងារ

  • ២០២០-បច្ចុប្បន្ន៖ មន្រ្តី ការិយាល័យសរីរវិទ្យា និងអាជីវកម្ម នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា
  • ២០១៧-២០១៩៖ មន្រ្តីកិច្ចសន្យា នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា

ប្រវត្តការសិក្សា

  • ២០១៣-២០១៧៖ បញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញវិទ្យាសាស្រ្តដំណាំកៅស៊ូ​ នៅសាលាជាតិកសិកម្មកំពង់ចាម
  • ២០១០-២០១២៖ បញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ នៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនពាមជីកង