រូបតំណាង មុត ស្រីមុំ
ឈ្មោះ

: មុត ស្រីមុំ

ជំនាញឯកទេស

:

តួនាទីការងារ

: ​​អនុប្រធានការិយាល័យសរីរវិទ្យា និងអាជីវកម្ម

លេខទំនាក់ទំនង

: 089929226

អ៊ីម៉ែល

បទពិសោធន៏ការងារ:

២០១៤-បច្ចុប្បន្ន មន្រ្តីការិយាល័យសរីរវិទ្យា និងអាជីវកម្ម នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុ​ជា

ប្រវត្តការសិក្សា

  • ២០១៣ បរិញ្ញាបត្រ ក្សេត្រសាស្ត្រ នៃសកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង ខេត្ត ស្វាយរៀង