រូបតំណាង គង់ ម៉េងឈៀង
ឈ្មោះ

: គង់ ម៉េងឈៀង

ជំនាញឯកទេស

:

តួនាទីការងារ

: អនុប្រធានការិយាល័យបង្កាត់ពូជ

លេខទំនាក់ទំនង

: 069375906

អ៊ីម៉ែល

បទពិសោធន៏ការងារ:

  • ​បច្ចុប្បន្ន អនុប្រធានការិយាល័យបង្កាត់ពូជ នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុ​ជា
  • ២០០៥ មន្រ្តី នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុ​ជា

ប្រវត្តការសិក្សា

  • ២០០៤ បរិញ្ញាបត្រ ដំណាំកៅស៊ូ នៃសកលវិទ្យាល័យជាតិកសិកម្មកំពង់ចាម

ភាពជោគជ័យ

  • មេដាយ៖
  • ២០១៩ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយសមេដាយការងារថ្នាក់ មាស
  • ២០០៩ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយសមេដាយការងារថ្នាក់ សំរិទ្ធ