រូបតំណាង ប្រាក់ សាន់
ឈ្មោះ

: ប្រាក់ សាន់

ជំនាញឯកទេស

: ដាំដុះ និងការពារ

តួនាទីការងារ

: អនុប្រធានការិយាល័យដាំដុះ និងការពារ

លេខទំនាក់ទំនង

: 012883084 / 086252526

អ៊ីម៉ែល

បទពិសោធន៏ការងារ:

  • ​២០១៨-បច្ចុប្បន្ន អនុប្រធានការិយាល័យដាំដុះ និងការពារ ​នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុ​ជា
  • ២០១២ មន្រ្តីជំនាញគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ នៅការិយាល័យដាំដុះ និងការពារ​​នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុ​ជា

ប្រវត្តការសិក្សា

  • ២០១១ បរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តកសិកម្ម នៃសាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង ខេត្តស្វាយរៀង

ភាពជោគជ័យ

  • មេដាយ៖
  • ២០១៦ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយសមេដាយការងារថ្នាក់ ប្រាក់