រូបតំណាង ស្រី ស្រ៊ន
ឈ្មោះ

: ស្រី ស្រ៊ន

ជំនាញឯកទេស

: ដាំដុះកៅស៊ូ និងការពារ

តួនាទីការងារ

: មន្រ្តីការិយាល័យដាំដុះ និងការពារ

លេខទំនាក់ទំនង

: 0712756644

អ៊ីម៉ែល

បទពិសោធន៏ការងារ:

  • ១៩៩៩ មន្រ្តីការិយាល័យដាំដុះ និងការពារ នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុ​ជា

ប្រវត្តការសិក្សា

  • ២០០៤ បរិញ្ញាបត្រ ក្សេត្រសាស្ត្រ​ នៃសកលវិទ្យាល័យវេទមហាឫសី ខេត្តព្រៃវែង