រូបតំណាង អ៊ឹម ហ៊ល
ឈ្មោះ

: អ៊ឹម ហ៊ល

ជំនាញឯកទេស

: ដាំដុះ និងការពារ

តួនាទីការងារ

: អនុប្រធានការិយាល័យដាំដុះ និងការពារ

លេខទំនាក់ទំនង

: 070226565

អ៊ីម៉ែល

បទពិសោធន៏ការងារ:

  • ​២០១៨-បច្ចុប្បន្ន អនុប្រធានការិយាល័យដាំដុះនិងការពារ នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុ​ជា
  • ២០០៧ មន្រ្តីគ្រប់គ្រងការដាំដុះកៅស៊ូ និងដំណាំគម្របដី នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុ​ជា

ប្រវត្តការសិក្សា

  • ២០០៦ បរិញ្ញាបត្រ វិទ្យាសាស្រ្តកសិកម្មនៃសាលាជាតិកសិកម្មកំពង់ចាម